Welcome to our brand new website!

Author: crplz

भगवान पतंजली की मूर्ति की स्थापना का कार्यक्रम

जनार्दनस्वामी योगाभ्यासी मंडळ, रामनगर, नागपूर येथे भगवान पतंजलीच्या मूर्तीची स्थापना. रेखीव, काळा पाषाणात साकार केलेली भगवान पतंजलीच्या मूर्तीची स्थापना उद्या गुरुवार दिनांक 11 मे 2023 रोजी सकाळी 7:15 वाजता करण्यात [...]
Read more

Website by Creativity Please